privacybeleid

1. algemene informatie

 1. Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens ("Privacybeleid") beschrijft hoe Floorball Corner ("wij", "onze") informatie over u verzamelt en verwerkt.
 2. Het privacybeleid is van toepassing op gegevens die door u zijn meegedeeld, of gegevens die zijn verzameld via onze website / homepage, floorballcorner.net (“de website / webpagina)
 3. Floorball Corner is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die via de website / homepage worden verzameld. Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, of als u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan:
  Floorball hoek
  Araucaria Avenue 48
  1020 Brussel
  Belgie
  info@floorballcorner.be
 4. Als we wijzigingen in het privacybeleid moeten aanbrengen, verschijnen de wijzigingen op deze pagina.
 5. Dit is versie 1.0 van ons privacybeleid (d.d. 13-02-2019)

2. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

 1. Wanneer u de startpagina bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en hoe u de webpagina bezoekt, bijv. uw zoekmachine, IP-adres, pagina's die u heeft bezocht en termen die u gebruikt bij uw zoekopdrachten.
  Bij. Het doel is om de gebruikerservaring en de functionaliteit van de webpagina te optimaliseren en om direct marketing uit te voeren, inclusief retargeting naar Facebook en Google.
  b. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is de Europese algemene verordening gegevensbescherming art6 (1) (f)
 2. Wanneer u een product koopt of met ons communiceert via de website, verzamelen wij de gegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld naam, adres, e-mail, telefoonnummer, type betaling, type levering, welke producten u koopt, welke producten u heeft geretourneerd en het IP-adres van waaruit de transactie is gedaan.
  Bij. Het doel is om de bestelde artikelen te kunnen leveren en om uw rechten om producten te claimen en te retourneren te beheren. Het IP-adres wordt verzameld ter bescherming tegen fraude. Informatie over uw aankopen kan ook worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder het bijhouden van gegevens en boekhouding.
  b. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de Europese algemene verordening gegevensbescherming art 6 (1) (b) (c) (f)
 3. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we uw naam en e-mailadres.
  Bij. Het doel is om onze interesse in het bezorgen van nieuwsbrieven te behouden.
  b. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de Europese algemene verordening gegevensbescherming Art. 6 (1) (b) (c) (f)

3. Ontvangers van persoonlijke gegevens

 1. De gegevens met betrekking tot uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, worden verstrekt aan het transportbedrijf dat de routing en levering van bij ons gekochte artikelen beheert.
 2. De gegevens kunnen worden verstrekt aan externe partners, die de gegevens namens ons zullen verwerken. We gebruiken externe partners voor technische operaties en website-verbeteringen, nieuwsbriefdistributie en gerichte marketing, inclusief retargeting en het verkrijgen van feedback op onze website en onze producten. Het is onderaannemers verboden de gegevens voor een ander doel te gebruiken dan om hun overeenkomst met ons na te komen, en zijn allemaal onderworpen aan vertrouwelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gegevens. Met alle verwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken hebben wij schriftelijke verwerkersovereenkomsten gesloten.

4. Uw rechten

Om transparant te blijven over de verwerking van uw gegevens, moeten wij u als verwerkingsverantwoordelijke informeren over uw rechten. Hieronder vind je een lijst met rechten waar je als klant bij ons toegang toe hebt. Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek. Houd er echter rekening mee dat we bereid zijn u om een legitimatiebewijs te vragen.

 1. Toegangsrechten van de betrokkene
  U heeft te allen tijde het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die wij over u hebben verwerkt.
 2. Recht op rectificatie
  Als u fouten in uw persoonlijke gegevens ziet, heeft u het recht om te vragen deze te corrigeren of bij te werken.
 3. Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten")
  In sommige gevallen heb je het recht om sommige - of alle - gegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als je je overeenkomst opzegt, en we geen wettelijke basis hebben om je gegevens te verwerken. We zijn niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te wissen als dit voor ons nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  In sommige gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot de opslag, alleen als u van mening bent dat de informatie die we verwerken onjuist is.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  In sommige gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te verkrijgen. In deze gevallen verkrijgt u deze gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en hebt u het recht om deze gegevens naar een andere controller te verzenden.
 6. Recht op verzet
  U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering door ons, voor directmarketingdoeleinden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die wij uitvoeren op basis van onze gerechtvaardigde belangen (zie paragraaf 2.1 & 2.3, indien het bezwaar betrekking heeft op uw persoonlijke situatie.
 7. Recht om toestemming in te trekken
  U heeft te allen tijde het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
 8. Recht om een klacht in te dienen
  U heeft het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Deense gegevensbeschermingsautoriteit:


  Autoriteit voor gegevensbescherming
  Rue de la Presse, 35,
  1000 Brussel
  Belgie
  +32 (0)2 274 48 00

5. Wissen van persoonlijke gegevens

 1. Informatie over uw gebruik van de site (zie paragraaf 2.1) wordt verwijderd als u de site een jaar niet hebt gebruikt.
 2. De informatie die wordt verzameld als onderdeel van uw abonnement op onze nieuwsbrief, wordt verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt. Hetzelfde geldt voor productrecensies en uw winkelervaring.
 3. De informatie die is verkregen door de aankopen die u op onze website heeft gedaan (zie paragraaf 2.2), wordt 5 jaar bewaard om u te kunnen adviseren over reserveonderdelen gedurende de levensduur van het product. Boekhoudgegevens worden 5 jaar bewaard, tot het einde van het boekjaar, om te voldoen aan de vereisten van de Deense boekhoudwetgeving.
 4. Alle informatie kan langer worden bewaard als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of als de opslag noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

6. Beveiliging

 1. We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om onbedoelde en onwettige vernietiging, verlies, wijziging en verslechtering van persoonlijke gegevens te voorkomen en om onbevoegde toegang of misbruik te voorkomen.
 2. Alleen werknemers die op hun werk echt toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens, krijgen er toegang toe.